Cross platform på rätt sätt!?

Play Cross platform på rätt sätt!?
Sign in to queue

Description

Att bygga cross platform lösningar är alltid en stor utmaning då det i grunden är olika operativsystem, programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer. Xamarin löser en stor del av cross platform problematiken genom att man kan utveckla appar för iOS och Android med C# i Visual Studio. 

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents