Digital Asset Management i Azure

Play Digital Asset Management i Azure
Sign in to queue

Description

Att hantera digital media är en underskattad komplexitet. Du skall hantera allt från strömmande media till media retention.

Media Services, Azure Search, Azure CDN och DocumentDB är exempel på komponenter som hjälper dig lösa dessa utmaningar och ger dig möjlighet att på ett relativt enkelt sätt skapa din egen globalt skalbara "digital asset management"-lösning.
I den här sessionen kommer Patrik Löwendahl dela med sig av exempel från stora och små projekt där Azure använts helt eller delvis för att hantera digital media.

Tags:

Cloud, Azure

Day:

1

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents