Framtidens identitetshantering i hybridmiljöer med Microsoft Identity Manager

Play Framtidens identitetshantering i hybridmiljöer med Microsoft Identity Manager
Sign in to queue

Description

I denna session visar vi med live demos nyheter och hur man med MIM 2016 på ett enkelt, säkert och effektivt sätt kan hantera sin identitetshantering i en hybridmiljö.

Hur automatiserar man för att få en säker, driftsvänlig och effektiv hybridmiljö? Vi utgår från en kundhybridmiljö med en sammanhängande identitetshantering för 28 000 användare i blandad miljö med molntjänster som Exchange Online, Lync Online och lokal miljö med system som MIM 2016, Azure AD Connect, Exchange 2013 och Lync 2013. Vi går med live demos även igenom andra nyheter i MIM rörande självservice för lösenordsåterställning, larmhantering, säkerhets funktioner och certifikatshantering.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents