Förenklade implementationer av Microsoft Dynamics AX i Azure med hjälp av Lifecycle Services

Play Förenklade implementationer av Microsoft Dynamics AX i Azure med hjälp av Lifecycle Services
Sign in to queue

Description

I detta pass kommer vi att berätta om hur Lifecycle Services kan stötta hela livscykeln av din Microsoft Dynamics AX implementation oavsett om du implementerar i molnet eller i din egen datahall. Vi kommer också visa de verktyg som ger dig förutsägbara och lyckosamma projekt på kortare tid. 

Day:

2

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents