Fötterna på jorden och huvudet bland molnen – om integritet och juridik i molnet

Sign in to queue

Description

Microsoft har länge och målmedvetet arbetat med att förtjäna och behålla sina kunders förtroende. Arbetet kring integritetsskydd och regelefterlevnad har pågått sedan vi lanserade molntjänster och fortsätter för att vi kontinuerligt skall vara en leverantör att lita på.

Kom och lyssna på svaren kring de frågor du, din organisation och dina kunder tänkt på eller borde tänka på. Vad behöver du som kund ta hänsyn till innan du lägger din data i molnet? Varför lägger Microsoft så mycket energi på frågor kring integritet? Hur samarbetar Microsoft med rättsvårdande myndigheter som vill ha tillgång till data? Vad innebär 'integrity by design' och vad gäller för Windows 10?

Day:

1

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents