Gamification – Affärsnyttan, trenderna och framtiden

Play Gamification – Affärsnyttan, trenderna och framtiden
Sign in to queue

Description

Drivkrafter. Hur får du användarna att vilja använda analoga och digitala system mer, av sin egen fria vilja? Vilka är drivkrafterna, de inre och yttre motivatorerna, som får människor att vara engagerade i det de gör – och som smittar av sig på kollegor och kunder? Enligt Gallup är endast 16% av Sveriges medarbetare är Engagerade i det de gör på jobbet och med detta blir produktivitet, kvalitet och resultatet lidande. Vilka är världstrenderna inom Gamification-området och hur ser framtiden ut för denna disciplin som spås gå från 3,3 miljarder kronor till 44 miljarder kronor på fem år enligt Markets and Markets?

Jonas Hammarberg beskriver i en effektfull föreläsning historien bakom Gamification och varför inre motivatorer, som sedan länge aktivt använts och stimulerats i spelindustrin, nu är mer viktiga än någonsin att driva i en traditionell verksamhet. Du lär dig i detta seminarium både hur spelmekanismerna fungerar, hur de kan tillämpas i valfri mjukvara för att öka intresset och engagemanget hos användaren – och varför Gamification kan komma att försvinna som begrepp inom några få år, då funktionaliteten blir standard och ett naturligt inslag i all sorts programvara som kräver sin användares engagemang. Men det finns fallgropar. Lär dig när och till vad Gamification fungerar som bäst och när det passar som allra sämst och bara blir en dyrköpt erfarenhet som saknar effekt. Han visar samtidigt exempel på hur du kan öka användningen av intranätet, CRM-systemet eller valfri annan applikation. Allt med en generisk lösning i Azure som hjälper till att belöna de goda beteenden som man eftersträvar och samtidigt skapar en ökad meningsfullhet för användaren.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents