PAM, PIM och JIT - Nya begrepp att greppa inom Identity Management

Play PAM, PIM och JIT - Nya begrepp att greppa inom Identity Management
Sign in to queue

Description

I Microsoft Identity Manager 2016 introduceras ett nytt begrepp, PAM (Privileged Access Management). I Azure AD Premium finns en liknande tjänst som kallas PIM (Privileged Identity Management). Det dessa funktioner skapar är möjligheten för oss att bygga en mycket säkrar IT miljö genom JIT (Just In Time) behörigheter. Vi ser helt enkelt till att konton bara har administrativa roller när dom behöver det. I den här session visar jag hur vi konfigurerar detta i MIM 2016, men passar också på att visa skillnaderna mellan PAM i MIM 2016 och PIM i Azure AD Premium.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents