Pre-Conf: Universal Windows Platform

Play Pre-Conf: Universal Windows Platform
Sign in to queue

Description

Universal Windows Platform - Hur du når 350 miljoner användare med en app

Hur tar man sin app från desktop till telefon, Xbox och även Hololens i praktiken? Vi kommer gå från ax till limpa, varva labbar med presentationer. Under dagen kommer vi att prata om bl.a.: XAML, MVVM, databindningar (vanliga och kompilerade), design fallgropar, plattformsspecifika egenskaper (t.ex. Xbox, IoT och Hololens), inputsätt, Composition Layer och publicering till store.

 Läs mer och anmäl dig till Microsoft TechDays på www.techdays.se

Day:

0

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents