Platform As A Service on Windows Azure

Play Platform As A Service on Windows Azure
Sign in to queue

Description

In deze sessie laat ik je zie wat PAAS van Windows Azure voor jou en je oplossingen kan betekenen. Wat is het, wat heb je er aan en waar is het handig voor. Na deze sessie grijp je niet meer direct naar Infrastructure as a Service ;)

Tag:

Developer

Day:

2

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents