TypeScript en Windows Store apps

Play TypeScript en Windows Store apps
Sign in to queue

Description

TypeScript is een typed superset van JavaScript en compileerd naar JavaScript. TypeScript wordt steeds vaker voor webapplicaties gebruikt, maar kan ook gebruikt worden voor Windows Store apps. In deze sessie laat ik je zien hoe.

Tag:

Developer

Day:

2

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents