TechNet 2011 - Konesalipalvelut osa 1: Edistynyt konesaliautomaatio

36 minutes, 17 seconds

Download

Right click “Save as…”

Edistynyt konesaliautomaatio ja palveluprosessien hallinta

  • Onko prosesseilla merkitystä ja miten nykyaikaiset työkalut tukevat päivittäistä tekemistäni?
  • Kuinka ja millä ratkaisuilla jalkautan ITIL –prosessit?
  • Säästöä, parempaa palvelutasoa ja korkeampaa käytettävyyttä

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.