TechNet 2011 - Neuvotteluratkaisut osa 2: Lync-neuvotteluratkaisut

47 minutes, 44 seconds

Download

Right click “Save as…”

Lync-neuvotteluratkaisut

Lync 2010 mahdollistaa audio-, videoja verkkoneuvottelut kaikkialta ajasta ja paikasta riippumatta. Miten tällainen neuvotteluratkaisu rakennetaan?

  • Olemassa olevien A/V-laitteiden ja huoneratkaisujen integrointi
  • Miten liityn puhelimilla neuvotteluihin?
  • Verkolle asetettavat vaatimukset
  • Omasta konesalista vai palveluna?
  • Käyttöönotossa huomioitavaa

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.