TechNet 2011 - Neuvotteluratkaisut osa 3: Yrityksen puhelinvaihderatkaisut Lync 2010:llä

53 minutes, 25 seconds

Download

Right click “Save as…”

Yrityksen puhelinvaihderatkaisut Lync 2010:llä

Perinteiset puhelinvaihteet voidaan korvata ja saavuttaa säästöjä ja etuja.

  • Microsoft Lync 2010 puhelinvaihdetoiminnallisuudet
  • Lync 2010 Call Center
  • Yritystason raportointi ja seuranta
  • Mitä tulisi huomioida käyttöönotossa ja minkälaisia toteutusmalleja on tarjolla?

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.