TechNet 2011 - Tietokantapalvelut osa 1: Tiedon arvo on sen laadussa

53 minutes, 46 seconds

Download

Right click “Save as…”

Tiedon arvo on sen laadussa; uudet välineet käytännössä

  • Nykyiset ja tulevat SQL Serverin välineet tiedon laadun ylläpitämiseen ja parantamiseen
  • Data Quality Services; tulee Denalin mukana
  • Master Data Services; tuli SQL Server 2008 R2:n mukana
  • Mitä kummallakin tehdään? Tarvitaanko molemmat?
  • Miten niiden avulla voidaan parantaa tiedon laatua?
For more information, check out this course on Microsoft Virtual Academy:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.