TechNet 2011 - Tietokantapalvelut osa 2: Tietovaraston (DW) parhaat käytännöt

56 minutes, 31 seconds

Download

Right click “Save as…”

Tietovaraston (DW) parhaat käytännöt ja suorituskyvyn optimointi

  • Tule kuulemaan käytännön kokemuksia asiakasprojekteista
  • Laitteistovaatimukset, mahdolliset pullonkaulat
  • Tietovarastoarkkitehtuurin suunnittelu
  • Toteutuksen parhaat käytännöt
  • Tiedon laadun varmistaminen
  • Partitiointi
  • Columnar Index (VertiPaq)
For more information, check out this course on Microsoft Virtual Academy:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.