TechNet 2011 - Windows 7 käyttöönotto osa 1: Uudet hallintavälineet

52 minutes, 27 seconds

Download

Right click “Save as…”

Uudet hallintavälineet = uusia tapoja suunnitella ja toteuttaa työasemaympäristö.

  • Configuration Manager 2012
  • Täysin automatisoitu asennus?
  • Muut välineet Intune, Essentials,MDT, WAIK, WDS
  • Millä tavoin näiden käyttö on jaettu käytännön projekteissa?

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.