TechNet 2011 - Windows 7 käyttöönotto osa 4: Käyttäjien kouluttaminen ja tyytyväinen käyttäjä

57 minutes, 56 seconds

Download

Right click “Save as…”

Käyttäjien kouluttaminen ja tyytyväisen käyttäjän varmistaminen?

  • Projektin tärkein osa?
  • Projektin onnistuminen on täysin käyttäjistä kiinni??
  • Parhaat vinkit ja kokemukset
  • Yhteenveto ja Q&A –osuus

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.