TechNet 2011 - Yrityspuhelin osa 3: Yrityksen intranetin ja asiakirjojen käyttö puhelimessa

46 minutes, 32 seconds

Download

Right click “Save as…”

Yrityksen intranetin ja asiakirjojen käyttö puhelimessa

Miten yrityksen Sharepoint -intranettiä ja sen asiakirjoja voidaan käyttää Windows Phonen avulla. Kuinka intranetti julkaistaan puhelimille , mitä yhteystapaa, asetuksia ja välineitä julkaisussa käytetään. Sharepointin ja Skydriven käytön erot?

For more information, check out these courses on Microsoft Virtual Academy:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.