TechNet 2011 - Yrityspuhelin osa 5: Yrityksen pikaviestinnän käyttö puhelimessa

43 minutes, 44 seconds

Download

Right click “Save as…”

Yrityksen pikaviestinnän käyttö puhelimessa ja kuinka palvelu julkaistaan

Miten Lync -viestintää voidaan käyttää Windows Phonen avulla, kuinka palvelu julkaistaan puhelimille , millä protokollilla yhteys toimii ja mitä asetuksia ja välineitä julkaisussa kannattaa käyttää.

For more information, check out this course on Microsoft Virtual Academy:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.