12.11.2015 Power BI - Mistä on kyse?

Play 12.11.2015 Power BI - Mistä on kyse?
Sign in to queue

Description

Esityskalvot saatavilla

Yleiskuvaus Microsoft Power BI:stä

https://docs.com/MicrosoftFinland/3414/yleiskuvaus-microsoft-power-bi-sta

Power BI - Mistä on kyse

https://docs.com/MicrosoftFinland/4288/power-bi-mista-on-kyse

Microsoft Power BI on moderni raportointi- ja analysointipalvelu, joka mahdollistaa käytännössä kaiken datan visualisoinnin ja esittämisen mittareina ja graafisina kaavioina helposti ja monipuolisesti. Tässä esityksessä käydään lävitse Power BI:n perustoiminnallisuudet ja arkkitehtuuri sekä demonstroidaan raporttien tuottamista ja niiden jakelua Power BI-palveluna. Kannattaa siis käyttää kahvipaussin mittainen hetki tämän viihdyttävän ja informatiivisen esityksen tiimoilta.

Day:

1

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents