How to Build a Metro Style App

Play How to Build a Metro Style App
Sign in to queue

Description

Deze sessie laat zien hoe met XAML, C# en WinRT een Metro style applicatie voor Windows 8 gebouwd kan worden. Er wordt getoond wat de veranderingen en toevoegingen zijn in Windows 8. Denk hierbij aan asynchroon programmeren en andere technieken die de kwaliteit van Metro style apps zullen verhogen.

Day:

0

Level:

200

Code:

dev2

Embed

Download

The Discussion

Add Your 2 Cents