Metro Style Design

1 hour, 6 minutes, 11 seconds

Download

Right click “Save as…”

Windows 8 bouwt voort op de principes van Metro design style. Door het gebruik van onder andere layout, typografie en animatie zijn Metro style apps een vernieuwende aanpak van user experience. Deze sessie geeft een overzicht van de vijf basis principes van Metro style design. Er wordt duidelijk gemaakt hoe deze principes kunnen worden toegepast.

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.