App Dev on Xbox

App Dev on Xbox
7 episodes

9 Speakers:

 • Giorgio Sardo
  Giorgio Sardo
 • Jason Short
  Jason Short
 • Kirupa Chinnathambi
  Kirupa Chinnathambi
 • Lynnette Reed
  Lynnette Reed
 • Nikola Metulev
  Nikola Metulev
 • Brandon Hurlburt
  Brandon Hurlburt
 • Gersh Payzer
  Gersh Payzer
 • Katie Stone Perez
  Katie Stone Perez
 • Nick Kramer
  Nick Kramer

List of Episodes