@martinmine: Det finns en hel del videor här på Channel 9 på svenska Smiley http://channel9.msdn.com/Tags/sweden