Kanty

Kanty Kanty

Niner since 2014

  • Azure RemoteApp: Hybridní nasazení
  • Azure RemoteApp: Nasazení v cloudu
  • Azure RemoteApp: Úvod
  • Migrace z Windows Server 2003: Migrace Hyper-V VMs do Microsoft Azure
  • Migrace z Windows Server 2003: Migrace Active Directory
  • Migrace z Windows Server 2003: Migrace WSUS na Windows Server 2012 R2
  • Migrace z Windows Server 2003: Migrace clusteru na Windows Server 2012 R2
  • Migrace z Windows Server 2003: Konec IT světa, jak jej známe
  • Správa Windows Phone 8.1 ve firemním prostředí - Správa přístupu k datům
  • Správa Windows Phone 8.1 ve firemním prostředí - Správa dat na zařízeních

See more entries…