Entries:
Comments:
Posts:

Loading User Information from Channel 9

Something went wrong getting user information from Channel 9

Latest Achievement:

Loading User Information from MSDN

Something went wrong getting user information from MSDN

Visual Studio Achievements

Latest Achievement:

Loading Visual Studio Achievements

Something went wrong getting the Visual Studio Achievements

Microsoft Polska

Microsoft Polska MSpl Microsoft Polska

Niner since 2010

Witamy na polskojęzycznym profilu Channel 9, prowadzonym przez osoby z Microsoft Polska.

To w tym miejscu znajdziesz najciekawsze materiały wideo przygotowane od początku do końca w języku polskim przez specjalistów z naszego kraju. Mamy materiały zarówno dla programistów jak i specjalistów IT oraz designerów. Serdecznie zapraszamy!

  • Tydzień z Azure - odcinek #12
  • Tydzień z Azure - odcinek #11
  • Tydzień z Azure - odcinek #10
  • 03 | Wprowadzenie do TouchDevelop
  • 02 | Wprowadzenie do Kodu Game Lab
  • 01 | Wprowadzenie do kursu
  • 03 | Windows Server Technical Preview
  • 02 | Windows Server 2012 R2
  • 01 | Strategia Microsoft: Datacenter i OS
  • 08 | Podsumowanie

See more entries…

See more comments…