Entries:
Comments:
Posts:

Loading User Information from Channel 9

Something went wrong getting user information from Channel 9

Latest Achievement:

Loading User Information from MSDN

Something went wrong getting user information from MSDN

Visual Studio Achievements

Latest Achievement:

Loading Visual Studio Achievements

Something went wrong getting the Visual Studio Achievements

Mariusz Kędziora

Mariusz Kędziora masakra Technical Evangelist

Niner since 2010

Od 2007 roku pracuję w firmie Microsoft w dziale Developer & Platform Group. Na co dzień jestem odpowiedzialny za wsparcie wiedzą techniczną osób zainteresowanych technologiami Microsoft (z zakresu Windows Infrastructure - Windows Server czy System Center). Pomagam ludziom w zdobywaniu wiedzy, dotyczącej nowych produktów, rozwiązań i technologii Microsoft.

  • 04 | Internet Explorer
  • 03 | Bezpieczeństwo
  • 02 | Zarządzanie i wdrażanie
  • 01 | Wprowadzenie
  • 03 | Windows Server Technical Preview
  • 02 | Windows Server 2012 R2
  • 01 | Strategia Microsoft: Datacenter i OS
  • 03 | Synchronizacja z lokalnym AD
  • 02 | Microsoft Azure Active Directory Premium
  • 01 | Tożsamość w czasach chmur

See more entries…

See more comments…