petriw

petriw petriw

Niner since 2010

  • Podcast episode 0.1337
  • MSDN Live 2011: Sesjon 5 - Automatisert testing
  • MSDN Live 2011: Sesjon 4 - Not invented here
  • MSDN Live 2011: Sesjon 3 - Utvikling og design av mobile applikasjoner
  • MSDN Live 2011: Sesjon 2 - HTML5 i praksis
  • MSDN Live 2011: Sesjon 1 - Cloudify your Silverlight!
  • Kaffekoppen: Introduksjon til Microsoft WebMatrix
  • MSDN Live 2010: Sesjon 2 - Hvordan utvikle applikasjoner på Windows Azure
  • MSDN Live 2010: Sesjon 6 - HTML5 og IE9 – neste generasjons webstandarder i dag!
  • MSDN Live 2010: Sesjon 5 - Windows Phone 7

See more entries…