Posts

Petri Wilhelmsen petriw
 • MSDN Live 2011: Sesjon 4 - Not invented here
  41 minutes, 31 seconds
 • MSDN Live 2011: Sesjon 3 - Utvikling og design av mobile applikasjoner
  43 minutes, 34 seconds
 • MSDN Live 2011: Sesjon 2 - HTML5 i praksis
  45 minutes, 39 seconds
 • MSDN Live 2011: Sesjon 1 - Cloudify your Silverlight!
  42 minutes, 20 seconds
 • Kaffekoppen: Introduksjon til Microsoft WebMatrix
  7 minutes, 12 seconds
 • MSDN Live 2010: Sesjon 2 - Hvordan utvikle applikasjoner på Windows Azure
  58 minutes, 49 seconds
 • MSDN Live 2010: Sesjon 6 - HTML5 og IE9 – neste generasjons webstandarder i dag!
  57 minutes, 9 seconds
 • MSDN Live 2010: Sesjon 5 - Windows Phone 7
  52 minutes, 31 seconds
 • MSDN Live 2010: Sesjon 4 - Svart belte i Visual Studio 2010 og .Net 4.0
  56 minutes, 27 seconds
 • MSDN Live 2010: Sesjon 3 - Hvordan bruke Windows Server AppFabric
  52 minutes, 6 seconds