Spårbarhet

Play Spårbarhet
Sign in to queue

Description

En stor styrka i TFS/Visual Studio Online är dess centrala lagringsplats för arbete vi gör under utvecklingsarbetet. Speciellt centralt är ärendesystemet som kan länka ihop saker man tar fram under utveckling och kan synliggöra det på ett bra sätt, exempelvis visa status på ärenden, kopplingar mellan ärenden och testresultat och även kopplingar mellan ärenden och källkod. Allt för att ge oss bättre inblick i hur våra produkter utvecklas över tid.

Tags:

ALM, TFS

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents