Visualisering av projektstatus

Play Visualisering av projektstatus
Sign in to queue

Description

En stor del av projektarbetet handlar om att hålla ordning på det vi arbetar med; aktiviteter, planer, testresultat, produktkvalitet för att ta några exempel. För att detta arbete inte ska ta onödigt mycket tid från utvecklingsarbetet så kan vi utnyttja funktioner för uppföljning och visualisering i TFS/Visual Studio Online, tex. genom att ställa frågor mot TFS och visa resultatet som diagram på en dashboard.

Tag:

TFS

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents