Wgrywanie Cloud Service na Azure

Play Wgrywanie Cloud Service na Azure
Sign in to queue

Description

Samodzielne tworzenie plików cspkg / cscfg w Visual Studio. Automat do wgrywania. Szybkie zakładanie Cloud Service i Azure Storage. Ustawienia przy publikacji. Odblokowywanie Remote Desktop. Uwagi o sposobach aktualizacji Cloud Service. Konfiguracja monitorowania. Co zmieniło się w ustawieniach w Visual Studio po wgraniu kodu na Azure.

Sprawdź  swoją wiedzę z Azure Cloud Services na stronie: https://aka.ms/sprawdzwiedze017

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents