Aerocrine – Astmakontroll på nya nivåer

Play Aerocrine – Astmakontroll på nya nivåer
Sign in to queue

Description

Aerocrine är ett svenskt Life Science-företag som utvecklar, tillverkar och säljer instrument för att hjälpa till med att diagnosticera om en patient har astma eller inte. De har ingått ett samarbete med Microsoft kring att skapa en molnbaserad lösning för att samla information kring instrumentens prestanda och hälsa i realtid, vilket i sin tur bidrar till att Aerocrine kan vara mer proaktiva i sin support och sina erbjudanden. Syftet är också att säkerställa att deras instrument underlättar för sjukhusens personal när det gäller att leverera den bästa möjliga hjälpen till astmapatienterna.Tekniker som används är Azure Event Hub, Azure Stream Analytics, Azure SQL Database, Azure Bob Storage, PowerBI på Office365. Tekniker som finns med i planen och/eller idéstadiet involverar förutom redan nämnda tekniker dessutom Azure ML, HDInsight, Notification Hubs.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents