Collector – Azure för att leta upp bedrägerier och ta kontroll på betalningar

Play Collector – Azure för att leta upp bedrägerier och ta kontroll på betalningar
Sign in to queue

Description

Mobil backend för Betalkoll

Tack vare att Collector använder Azure Mobile Services för att driva sin fakturabetalnings-app får vi färdiga tjänster och ramverk för standardfunktioner och kan fokusera våra egna utvecklingsresurser på att bygga affärslogik och unika lösningar. Du får reda på vilka styrkor och svagheter vi ser med Mobile Services, varför vi valde .NET istället för Javascript och hur vi ser att detta hjälper oss att snabba upp processen att släppa fler appar.

Hittar bedrägerier med Azure

I takt med att Collectors volym på e-handel ökade så ökade också antalet bedrägerier. Istället för att fortsätta bygga ut befintliga regelverk så beslutade vi att ersätta det med en självlärande statistisk modell. Med höga krav på kort leveranstid och stora datamängder att hantera byggde vi hela systemet baserat på Azure-tjänster. Lyssna på hur vi använder Cloud Services, Servicebus och Worker Roles för att ta emot och hantera miljontals händelser.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents