Solidify

Play Solidify
Sign in to queue

Description

Solidify har hjälpt ett företag att flytta ut sin utveckling till Visual Studio Online från en lokal TFS. Bolaget kör sen tidigare Office 365och har kopplat ihop sitt Azure AD mot Visual Studio Online för att kunna använda sina domänkonton mot VS Online. I samband med förflyttningen passade man på att strukturera om sina TFS projekt för att bättre få en bättre överblick över pågående arbete. Nästa steg att är att sätta upp CI byggen mot Azure websites.

Tag:

Azure

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents