02 Teoria

Play 02 Teoria
Sign in to queue

Description

Przygotowania i wymagania jakie należy spełnić, aby przenieść zasoby między subskrypcjami. 

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents