04 Praktyka

Play 04 Praktyka
Sign in to queue

Description

Dokonujemy finalnego przeniesienia zasobów z jednej subskrypcji do drugiej.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents