Azure od A do Z - Część 1

45 minutes, 52 seconds

Download

Right click “Save as…”

Co to jest "chmura"? Co nam daje przetwarzanie i składowanie naszych danych w chmurze? Czym właściwie jest Azure? Dla kogo przydatna będzie chmura i jakie mogą być scenariusze jej użycia.

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.