04 Podsumowanie

Play 04 Podsumowanie
Sign in to queue

Description

W ostatnim module podsumowano cały kurs oraz wskazano linki gdzie można poszerzyć swoją wiedzę.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents