05 | Expert Summit 2015: Sala wiedzy - Najlepsze praktyki z życia zespołów software'owych - Grzegorz Rycaj

Play 05 | Expert Summit 2015: Sala wiedzy - Najlepsze praktyki z życia zespołów software'owych - Grzegorz Rycaj

The Discussion

Add Your 2 Cents

More episodes in this series

Related episodes