05 | Expert Summit 2015: Sala wiedzy - Najlepsze praktyki z życia zespołów software'owych - Grzegorz Rycaj

Sign in to queue

The Discussion

Add Your 2 Cents