07 | Expert Summit 2015: Sala inspiracji - Co było pierwsze - kod czy architektura? - Sławomir Sobótka

Sign in to queue

The Discussion

Add Your 2 Cents