07 | Expert Summit 2015: Sala inspiracji - Co było pierwsze - kod czy architektura? - Sławomir Sobótka

Play 07 | Expert Summit 2015: Sala inspiracji - Co było pierwsze - kod czy architektura? - Sławomir Sobótka

The Discussion

Add Your 2 Cents

More episodes in this series

Related episodes