11 | Expert Summit 2015: Sala umiejętności - Antyporadnik programisty, czyli co musisz zrobić, aby trafić na pierwszą stronę Niebezpiecznika? - Beata Zalewa

Play 11 | Expert Summit 2015: Sala umiejętności - Antyporadnik programisty, czyli co musisz zrobić, aby trafić na pierwszą stronę Niebezpiecznika? - Beata Zalewa

The Discussion

Add Your 2 Cents

More episodes in this series

Related episodes