11 | Expert Summit 2015: Sala umiejętności - Antyporadnik programisty, czyli co musisz zrobić, aby trafić na pierwszą stronę Niebezpiecznika? - Beata Zalewa

Sign in to queue

The Discussion

Add Your 2 Cents