14 | Expert Summit 2015: Sala technologii - Jak uporządkować licencje w chmurze i poza nią? Najlepsze praktyki Software Asset Management. - Monika Chojnowska, Janusz Krzyczkowski

Play 14 | Expert Summit 2015: Sala technologii - Jak uporządkować licencje w chmurze i poza nią? Najlepsze praktyki Software Asset Management. - Monika Chojnowska, Janusz Krzyczkowski

The Discussion

Add Your 2 Cents

More episodes in this series

Related episodes