14 | Expert Summit 2015: Sala technologii - Jak uporządkować licencje w chmurze i poza nią? Najlepsze praktyki Software Asset Management. - Monika Chojnowska, Janusz Krzyczkowski

Sign in to queue

The Discussion

Add Your 2 Cents