Gala Imagine Cup 2016 - Kategoria World Citizenship

Play Gala Imagine Cup 2016 - Kategoria World Citizenship
Sign in to queue

Description

Projekty Imagine Cup 2016 w kategorii World Citizenship:

PSYLLOSOFT –
studenci z Politechniki Białostockiej stworzyli system MATIA – wielosensorowy system wizyjny dla osób niewidomych, który pomoże im zastąpić niepoprawnie funkcjonujący narząd wzroku. Podstawą projektu jest niewielki, mobilny moduł wizyjny, który może być przypięty do klatki piersiowej, pasa lub głowy osoby niewidomej. Został on wyposażony w dwie kamery, czujniki ultradźwiękowe i czujniki położenia oraz inne sensory, które za pośrednictwem jednostki centralnej, wysyłają dane do smartfona. Ten zaś, przetwarzając dane, pozwoli osobie niewidomej na pełną orientację w otoczeniu przy pomocy opisu słownego (audiodeskrypcja) i muzycznego (każdy przedmiot wydaje inne dźwięki) oraz dokładnie objaśni przedmioty znajdujące się w polu widzenia systemu.

TechnoZONE – reprezentanci Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy przygotowali rozwiązanie Anti-Collision Car System, które ma zwiększyć bezpieczeństwo kierowców na drodze. System, który może być zastosowany w samochodzie każdego typu, ostrzega kierowcę o niebezpieczeństwie kolizji. Dzięki czujnikowi odległości wykrywa szybkie zmniejszanie się odległości między samochodami i może zawczasu ostrzec kierowcę przed zderzeniem. W razie wypadku system automatycznie powiadamia służby ratunkowe. Informacje o niebezpiecznych zdarzeniach i ich lokalizacji są zbierane, przechowywane i przetwarzane w chmurze Azure i mogą być stosowane do usprawnienia ruchu drogowego, poprzez sugerowanie kierowcom optymalnego zachowania, stylu jazdy oraz zalecanych objazdów.

TheSleepwalkers – drużyna z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pokazała projekt Morpheus. To innowacyjny systemem mobilny, wykorzystujący techniki biomedyczne w celu wnioskowania i diagnostyki jakości snu. Morpheus łączy nowoczesne przenośne sensory wbudowane w MorpheusBand z aplikacją mobilną w celu rozpoznawania zaburzeń sennych. Bazując na zgromadzonych danych z sensorów o pulsie, oddechu, natlenieniu, saturacji krwi i galwanicznym odczynie skóry, Morpheus potrafi diagnozować zaburzenia snu u użytkownika. System jest wygodną alternatywą dla uciążliwych badań szpitalnych oraz kosztownego wypożyczenia sprzętu.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents