Historia Przeglądarki – Internet Explorer 9

21 minutes, 47 seconds

Download

Right click “Save as…”

Internet Explorer jest dostępny na rynku już od piętnastu lat. Jak wyglądała jego historia? Jak zmienił się Internet od czasów pierwszej wersji? To dwa pytania, które staną się ważnym punktem do dalszych rozważań - jak projektowano wersję dziewiątą? Dlaczego przycisk "Wstecz" jest tak bardzo ważny? Podczas prezentacji pokazane zostaną najważniejsze fakty i nowe funkcje wprowadzone w Internet Explorer 9.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.