Historia Przeglądarki – Internet Explorer 9

Sign in to queue

Description

Internet Explorer jest dostępny na rynku już od piętnastu lat. Jak wyglądała jego historia? Jak zmienił się Internet od czasów pierwszej wersji? To dwa pytania, które staną się ważnym punktem do dalszych rozważań - jak projektowano wersję dziewiątą? Dlaczego przycisk "Wstecz" jest tak bardzo ważny? Podczas prezentacji pokazane zostaną najważniejsze fakty i nowe funkcje wprowadzone w Internet Explorer 9.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents