Historia Przeglądarki – Internet Explorer 9

Download this episode

Download Video

Description

Internet Explorer jest dostępny na rynku już od piętnastu lat. Jak wyglądała jego historia? Jak zmienił się Internet od czasów pierwszej wersji? To dwa pytania, które staną się ważnym punktem do dalszych rozważań - jak projektowano wersję dziewiątą? Dlaczego przycisk "Wstecz" jest tak bardzo ważny? Podczas prezentacji pokazane zostaną najważniejsze fakty i nowe funkcje wprowadzone w Internet Explorer 9.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.