Zarządzanie danymi - wyzwania i kierunki rozwoju - Klaudiusz Zagański

Play Zarządzanie danymi - wyzwania i kierunki rozwoju - Klaudiusz Zagański
Sign in to queue

Description

Sesja bazuje na dokumencie przygotowanym przez IDC, który został przygotowany w oparciu o ankietę wśród menadżerów IT dotyczącą przechowywania danych i omawia sposoby zarządzania danymi. Prezentacja, oprócz dokumentu, skupia się na wyjaśnieniu, w jaki sposób obecna oferta rynkowa koresponduje z rzeczywistymi wyzwaniami i potrzebami.

Tag:

Data

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents