Lagring i Azure inklusive backup och restore till och från Azure samt virtuella nätverk

Play Lagring i Azure inklusive backup och restore till och från Azure samt virtuella nätverk
Sign in to queue

Description

Denna del förklarar hur Azures lagringslösning fungerar, hur du konfigurerar den samt hur du kan nyttja den för att göra backup till Azure. Denna del går även igenom vilka möjligheter som finns med virtuella nätverk i Azure, hur dom konfigureras för rena molnlösningar och hur de kan användas i hybridlösningar.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents