02 Uruchomienie usługi Web Apps w Microsoft Azure

Sign in to queue

Description

W module drugim zostanie zademonstrowane jak uruchomić usługę Web Apps w Microsoft Azure, od założenia konta po uruchomienie bazy danych oraz usług webowych w Azure.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents