Sign in to queue

Description

W module trzecim zostanie pokazana konwersja konfiguracji. Przeniesienie na nowy serwer wiąże się ze zmianą adresu serwera bazy danych, użytkownika i ewentualnie domeny. Ten proces zostanie pokazany krok po kroku na przykładzie.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents