Play 04 | Xamarin
Sign in to queue

Description

W kolejnej lekcji przyjrzymy się strategii tworzenia aplikacji w oparciu o framework Xamarin, umożliwiający pisanie aplikacji w języku C# i kompilowanie ich dla urządzeń Windows, iOS i Android.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents